Bouwkosten

Eén van de belangrijkste onderdelen van een ontwerp is het budget van de opdrachtgever.

Helder Bouwkundig Ingenieursbureau vervaardigt kostenramingen, elementen begrotingen en detail inschrijfbegrotingen. Tijdens het bouwproces kunnen deze gebruikt worden als kostenbewaking. Tevens kunnen wij tijdens het bouwproces meer en minderwerk voor u controleren. Meer en minderwerk wordt door de aannemer opgegeven indien er werkzaamheden wel of niet in de aanneemsom zijn opgenomen.